Regulamin - Zasilacze zamiast baterii AAA-AA-C-D

Zasilacze zamiast baterii
Przejdź do treści

Menu główne:

Regulamin


Regulamin sklepu "Zasilacze zamiast baterii" działającego pod adresem internetowym


Dane sprzedawcy

Top Tip Serwis Ludwik Hernes
01-813 Warszawa
ul. Marymoncka 105/4.
NIP: 5241695029

Firma Top Tip Serwis prowadzi usługi w zakresie napraw drobnego sprzętu gospodarstwa domowego i zabawek. Specjalizujemy się w serwisowaniu huśtawek elektronicznych dla niemowląt, pojazdów akumulatorowych dla dzieci oraz zabawek interaktywnych.

Drugą dziedziną naszej działalności jest modyfikowanie zasilaczy różnych producentów, aby można je było łatwo podłączyć zamiast baterii. Wykorzystujemy do tego celu atrapy baterii typu AAA, AA, C i D. Wykonujemy też zasilacze zastępujące baterie na indywidualne zamówienia.

W opisie niektórych oferowanych zasilaczy jest zawarta informacja do jakiego urządzenia zasilacz jest dedykowany. Oznacza to, że zasilacz został dobrany pod wymagania tego urządzenia i sprawdzono prawidłowe działanie urządzenia z tym zasilaczem.
W pozostałych zasilaczach jest podana tylko informacja, ile i jakie baterie zastępuje oraz wydajność prądowa. W tym przypadku nie gwarantujemy, że każde urządzenie będzie prawidłowo działać z tym zasilaczem.

Formularz zapytania o dobranie odpowiedniego zasilacza lub wykonania na zamówienie indywidualne:

Najczęstsze problemy w zastosowaniu zasilaczy zamiast baterii
  1. - niewłaściwie dobrana wydajność prądowa, (np. klient zmierzył pobór prądu w czasie pracy urządzenia, ale nie uwzględnił, że przez chwilę w czasie startu urządzenie pobiera prąd o natężeniu nawet kilkukrotnie większym). Niektóre urządzenia (np. aparaty foto, ciśnieniomierze) po włączeniu testują baterie włączając na ułamek sekundy duży pobór prądu.
  2. - w urządzeniu wykorzystywane jest nie tylko napięcie sumaryczne baterii połączonych szeregowo, ale też niższe pobierane z pomiędzy baterii
  3. - urządzenie posiada czułe wzmacniacze podatne na zakłócenia generowane przez zasilacze impulsowe (np. urządzenia z komunikacją drogą radiową, z czujnikami ruchu).
W tych trzech przypadkach też najczęściej jest możliwe wykonanie zasilacza, ale na indywidualne zamówienie, po dostarczeniu urządzenia do naszej firmy.


Kontakt
Telefoniczny: T-mobile 532 457 400  - czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9-19
Nie odpowiadamy na SMSy.

Mailowy:   toptipserwis@rejon.warszawaSKASUJ-TO.pl  - odpowiadamy przeważnie w ciągu kilku godzin

Zakup, zapłata i wysyłka towaru
Składanie zamówień przez klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta. Wszystkie oferowane towary są dostępne. Oprócz automatycznego potwierdzenia zamówienia na podany adres mailowy nie wysyłamy dodatkowej informacji o dostępności towaru. Jedynie przy zakupie ilości hurtowych prosimy o dodatkowy kontakt w celu ustalenia terminu realizacji zamówienia.

Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

Numer konta bankowego (mBank): 04 1140 2004 0000 3402 7413 2959
Towar wysyłamy najczęściej w czasie do 48 godzin (dni robocze). Liczy się moment zaksięgowania zapłaty na naszym koncie lub otrzymania potwierdzenia przelewu (bankowy plik PDF).

Gwarancja i reklamacje
Na wszystkie produkty udzielamy 12 miesięcznej gwarancji sprzedawcy. Niesprawne urządzenie należy  wysłać wraz z dokumentem zakupu i opisem usterki.
Nie przyjmujemy paczek wysłanych na koszt odbiorcy lub "za pobraniem".
Usterki ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą przez serwis w terminie 14 dni roboczych, począwszy od daty dostarczenia urządzenia do firmy.

Przed wysyłką prosimy skontaktować się z nami, bo bardzo często diagnoza klienta o uszkodzeniu nie jest prawidłowa.
Wystarczy rozmowa telefoniczna i udzielone wsparcie techniczne z naszej strony, a okazuje się, że wszystko jest OK.

Zasady zwrotu produktu
Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Nie można odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku zakupu urządzenia wykonanego na zamówienie, według indywidualnych wymagań kupującego.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, prosimy powiadomić nas o tym fakcie przez kontakt mailowy:

Optymalnie jest skorzystać z naszego formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe:

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez nas w danej ofercie). Zwrotu wpłaconej kwoty dokonujemy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia przesłania towaru do nas z powrotem.
Aby zgodnie z ustawą termin był zachowany proszę odesłać nam rzecz niezwłocznie, nie później niż 14 dnia od momentu, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy.
Zwracający towar konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Towar należy odesłać na poniższy adres:

Top Tip Serwis Ludwik Hernes
Marymoncka 105/4
01-813 Warszawa
tel. 532457400

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

POLITYKA PRYWATNOŚCI "RODO" I PLIKÓW „COOKIES”
w sklepie internetowym: "Zasilacze zamiast baterii" działającym pod adresem internetowym: https://zasilacze.zamiast.baterii.tanienaprawy.waw.pl

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” sklepu internetowego działającego pod adresem https://zasilacze.zamiast.baterii.tanienaprawy.waw.pl (zwanego dalej Sklepem) oraz w zakresie danych pozyskanych przez firmę Top Tip Serwis. Firma Top Tip Serwis Ludwik Hernes (zwana dalej Sprzedawcą) dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności użytkowników Sklepu. Niniejsza Polityka Prywatności przedstawia, w jaki sposób firma Top Tip Serwis  wykorzystuje informacje dotyczące Państwa i zakupionego lub użytkowanego przez Państwa towaru lub wykonanej usługi (dane osobowe) zebrane podczas odwiedzenia naszego sklepu internetowego lub podczas kontaktowania się z nami za pomocą innych dostępnych narzędzi, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Administrator
Administratorem danych pozyskanych poprzez sklep internetowy lub podczas kontaktu za pomocą innych dostępnych narzędzi jest firma Top Tip Serwis Ludwik Hernes z siedzibą w Warszawie (01-813) przy ul. Marymonckiej 105/4, działająca na podstawie wpisu w CEIDG i posiadająca numer NIP: 5241695029


Dane osobowe
Dane osobowe zbierane przez Administratora obejmują: imię, nazwisko, adres, adres e – mail, numer telefonu. Dane te są niezbędne do wysyłki i ewentualnej reklamacji zamówionego towaru.

Z pozyskanych danych nie tworzymy bazy danych, aby klient mógł w przyszłości logując się dokonywać ponownie zakupów.

Dane osobowe zbierane są w sposób dobrowolny, w celu prawnie uzasadnionym, w tym związany z realizacją zapytań ofertowych, zapytań dotyczących sprzedaży towarów lub wykonania usług oraz ich realizacją, a także obsługą posprzedażową. Celem przetwarzania danych jest również badanie satysfakcji klientów, określenia jakości wykonanych usług lub sprzedanych towarów.

Dane osobowe pozyskane są przez administratora na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody.

Dane pozyskane w związku ze współpracą przetwarzane są maksymalnie przez czas niezbędny do realizacji celów, lecz nie dłużej niż przez okres 5 lat.

Do posiadanych danych służy prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych przez administratora, a także prawo wniesienia sprzeciwu lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każdemu kto udostępnił dane przysługuje prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej wycofania.

Posiadane dane osobowe mogą być przetwarzane w celach opisanych powyżej poprzez ich przekazanie do podmiotów świadczących usługi zewnętrzne na rzecz administratora (m.in. kurierzy, podmioty obsługujące płatności) lub podmiotów powiązanych z administratorem, a także organom publicznym w zakresie ustawowo określonym.

Zebrane dane osobowe nie są przekazywane poza teren Polski. Nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa.
Nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom.
Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).


Dzienniki systemowe
To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Sklepu, automatycznie zapisujące żądania stron wysyłane, gdy użytkownicy odwiedzają jego witryny. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę użytkownika.


Plik „cookie”
Jest niewielkim plikiem zawierającym ciąg znaków, który jest wysyłany do komputera użytkownika podczas odwiedzania przez niego Sklepu. Gdy użytkownik odwiedza Sklep ponownie, dzięki plikowi „cookie” przeglądarka użytkownika może zostać rozpoznana przez Sklep. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików „cookie” lub sygnalizowania, że taki plik został przesłany. Użytkownik Sklepu może wyrazić zgodę na korzystanie z plików „cookie”. Bez nich, niektóre funkcje lub usługi Sklepiu mogą jednak nie działać poprawnie.


Gromadzenie danych
W związku z korzystaniem ze Sklepu przez użytkowników, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez użytkownika żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Sklepu w związku z czynnościami dokonywanymi przez użytkownika, w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.

W trakcie świadczenia usług na rzecz użytkowników, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki „cookie”. Dostęp do danych „cookie” może posiadać również firma Google za pośrednictwem narzędzi Google Analytics oraz Google Adwords, w celu sporządzenia statystyk ruchu oraz skuteczności kampanii promocyjnych realizowanych przez Sprzedawcę za pomocą wyżej wymienionych narzędzi.

Dane zgromadzone w Sklepie zgromadzone są na zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych przez Sprzedawcę. Sprzedawca dochowuje należytych środków ostrożności, celem zabezpieczenia danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem. Do przetwarzania danych użytkowników Sklepu uprawnieni są wyłącznie sami użytkownicy, Sprzedawca oraz wskazane w niniejszym dokumencie podmioty trzecie .

Inne
Administrator zastrzega prawo do zmiany Polityki prywatności i plików cookies.

Użytkownik korzystając z usług sklepu internetowego oświadcza, iż zapoznał się z polityką prywatności.

W przypadku pytań, wątpliwości lub dostępu do informacji dotyczących danych które przetwarza administrator lub też skorzystania ze swoich praw związanych z ich przetwarzaniem prosimy o kontakt pod adres e–mail: toptipserwis@rejon.warszawaSKASUJ-TO.pl
Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Top Tip Serwis

Powrót do zakupów
Top Tip Serwis ul. Marymoncka 105/4, 01-813 Warszawa
Gotowe produkty, aby zastąpić baterie zasilaczem.
toptipserwis 2012-2019
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego